Het zat er aan te komen…
 
We hebben vanavond beslist onze turnshow niet te laten doorgaan. We volgen hierin de beslissing van de GymnastiekFederatie (die ook alle events aflassen, alvast voor de komende 14 dagen).

https://www.gymfed.be/nieuws/mededeling-gymfed-in-verband-met-het-corona-virus  

 
Aangezien onze lesgevers en leden al maanden aan deze show werkten, er enorm naar uitkeken en alles zo goed als klaar is, zullen we proberen een andere datum vast te leggen. 
Van zodra hier duidelijkheid rond is, laten we dit weten.
 
Ondertussen gaan de turnlessen gewoon door, zolang dit toegelaten wordt door sportdienst/gemeente/overheid. Als dit wijzigt, zullen we dit zo snel mogelijk laten weten.
Vanaf vrijdag is er dus les op de gewone tijdstippen, voor alle groepen. Uiteraard ben je vrij om je kind al dan niet aan deze lessen te laten deelnemen. 
 
Verzorg jullie allemaal goed en tot later, op onze turnshow!?
Uitstel turnshow